Svatební hry

25

Doporučujeme spestřit svatební obřad zajímavou svatební hrou, která  "stmelý kolektiv"   a odbourá případný stres během svatebního obřadu.

 

 

Mezi nejoblíbenější hry patří:

  

 • Ženich se zavázanýma očima vybírá z několika přítomných dam nevěstu podle nohou(můžete zpestřit i mužem, musí být ale pro něj k dispozici nějaké silonky) 

 

 • Obdobně nevěsta vybírá ženicha podle odhalené horní části těla

 

 • Protahování slepičino vejce mužům z jedné nohavice do druhé s měřením času (nejlépe je mít k dispozici natvrdo vařené vejce) .

 

 • Židličková – přerušovaný tanec s odebíráním židliček, bude tančit skupina lidí, která je předem spočítaná.  Mezi nimi, většinou v kruhu, jsou rozmístěny židle - jejich počet je o jednu menší, než je počet tančících párů. Náhle hudba přestane hrát a organizátor zavelí: "Kdo nesedí, vypadne." Všichni si musejí sednout na židle uprostřed - muž sedí na židli, jeho partnerka mu usedne na klín. Pár, na který nezbude židle, vypadává. Po každém kole se odebere jedna židle. Hru je možné ještě zdokonalit: moderátor může tančícím zadávat různé úkoly - například. "Pánové, Vaše partnerka je unavena, musíte ji vzít do náručí." nebo "Tanečníci musí mít mezi sebou jablko (nafukovací balónek), které nesmí upadnout (balónek navíc ani prasknout)." popřípadě musí tančit s ping-pongovým míčkem na lžíci atd.. Také můžete různě přerušovat hudbu, abyste soutěžícím sdělili nové úkoly - a zvýšili mezi nimi napětí. Vyhrává ten, kdo usedne na poslední židli.

   

 

 • Smeták - soutěžící tančí v kruhu. Doprostřed si stoupne organizátor a do ruky si vezme dlouhý smeták. V okamžiku, kdy ho pustí vykřikne něčí jméno. Dotyčný musí rychle zachytit smeták dřív, než spadne na zem. Kde je pomalý, dá fant

 

 • Bramborový tanec - může se ho zúčastnit libovolný počet tanečních párů. Tanečník si na čelo přiloží brambor a partnerka se k němu přitiskne tak, aby ho spolu čelem udrželi. Na brambor se dále nesmí sahat. Oba se snaží, aby brambor udrželi i při tanci. Komu brambor spadne na zem, vypadává ze hry

 

 • Klobouk - hry se účastní libovolný počet tančících párů. Organizátor jednomu z mužů položí na hlavu klobouk. Během tance se tanečník snaží klobouku zbavit tím, že ho nasazuje na hlavu jinému tanečníkovi. Klobouk se u nikoho nesmí zdržet příliš dlouho. Na znamení organizátora hudba přestane hrát. Pár, u kterého je v tu chvíli klobouk, vypadává ze hry.
   

 

 • Uši -  do řady se posadí muži a nevěsta se zavázanýma očima musí poznat toho svého jen podle uší