PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

 
Osobní data klientů jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením závazné objednávky, dává žadatel služby a pronájmu  zajišťovateli  souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Jsou použity pouze ke komunikaci s klientem a k vykonání objednané služby a pronájmu. Osobní data, která klient uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům bez souhlasu (např. uveřenění fotografií na našich www stránkách či facebooku). Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.  

 

 

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 

 zámek štěnovice